*3830 שלוחה 3  (מוקד מכירות)

חיפוש
Filters
משלוח חינם

מחדש בדים מתנה בקניית מגהץ קיטור TEFALN

₪ 0.00
המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה בין התאריכים 25.3.24 ועד ליום 28.4.24 כולל , או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.
מק''ט: JB1011E0 - קוד קופון 032024JB1011
משלוח חינם
  • *

לקוחות יקרים,
הנדון: תקנון מבצע מגהצים טפאל – פסח 2024

במסגרת מבצע "מגהצים טפאל - פסח 2024 (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים כמפורט בסעיף 3 (להלן : "המשווקים המורשים"), אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 5 אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבה כמפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה.

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה בין התאריכים 25.3.24 ועד ליום 28.4.24 כולל , או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

5. המוצרים המשתתפים במבצע הינם מגהצי קיטור מסדרת GV ודגם QT תחת המותג TEFAL אשר יובאו על ידי ניופאן בע"מ , מהדגמים להלן:

דגמי GV+ QT שמשתתפים
QT1510G0
GV9230
GV9550
GV9612
GV-9620EO
GV9720
GV9810
GV9821

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 300 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

7. ההטבות:

לקוח שירכוש לפחות מוצר מזכה אחד בעסקה בודדת, יהא זכאי לשתי ההטבות הבאות:

8. 2 שנות אחריות נוספות למוצר המזכה, בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין, בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר המזכה, אשר יחלו מיד בתום תקופת האחריות של שנה למוצר המזכה על פי דין.
9. לקוח שירכוש את אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי לקבל במתנה אביזר מחדש בדים מתוצרת Tefal מדגם JB1011E0 (להלן "ההטבה").


10. אופן קבלת ומימוש ההטבות:

האחריות:

10.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח ליצור קשר עם ניופאן במייל: [email protected] למלא את פרטיו המלאים בצירוף חשבונית הרכישה, וזאת בתוך 5 ימים ממועד רכישת המוצר המזכה.

10.2. יובהר כי תעודת אחריות לשנתיים נוספות תשלח ללקוח תוך 21 ימי עסקים ממועד אישורה של ניופאן על קבלת הודעת מימוש ההטבה מהלקוח באמצעות המייל האלקטרוני.

10.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


ההטבה

10.4. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il , להיכנס ללשונית מימוש הטבות ולמלא את פרטיו המלאים כגון שם מלא כתובת מגורים ומספר טלפון, וזאת בתוך 10 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה.
10.5. לאחר השלמת האמור בסעיף 10.4 על ידי הלקוח ולאחר שישלח ללקוח אישור במייל חוזר בדבר השלמת התהליך, תשלח ניופאן את ההטבה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן
10.6. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


1. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת הזכאות להטבה זו כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות באתר ניופאן https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, מאשר הלקוח כי קרא את תנאי ההטבה ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן ו/או קבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו יעביר ו/או ינגיש הלקוח לקבלן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

2. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר ו/או משווקים שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

3. ביטול עסקת רכישת מוצר מזכה- לקוח שביטל עסקה לרכישת מוצר מזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרתו לניופאן, ישיב את ההטבה במעמד השבת המוצר המזכה שקיבל במסגרת המבצע, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

4. החלפת או שינוי מוצר מזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מבין "המוצרים המזכים" המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, כאמור בסעיף 9 לעיל.

5. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

6. אין כפל מבצעים.

7. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

8. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

9. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

10. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

11. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

מומלץ לקנות יחד

     
     

לקוחות יקרים,
הנדון: תקנון מבצע מגהצים טפאל – פסח 2024

במסגרת מבצע "מגהצים טפאל - פסח 2024 (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים כמפורט בסעיף 3 (להלן : "המשווקים המורשים"), אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 5 אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבה כמפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה.

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה בין התאריכים 25.3.24 ועד ליום 28.4.24 כולל , או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

5. המוצרים המשתתפים במבצע הינם מגהצי קיטור מסדרת GV ודגם QT תחת המותג TEFAL אשר יובאו על ידי ניופאן בע"מ , מהדגמים להלן:

דגמי GV+ QT שמשתתפים
QT1510G0
GV9230
GV9550
GV9612
GV-9620EO
GV9720
GV9810
GV9821

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 300 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

7. ההטבות:

לקוח שירכוש לפחות מוצר מזכה אחד בעסקה בודדת, יהא זכאי לשתי ההטבות הבאות:

8. 2 שנות אחריות נוספות למוצר המזכה, בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין, בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר המזכה, אשר יחלו מיד בתום תקופת האחריות של שנה למוצר המזכה על פי דין.
9. לקוח שירכוש את אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי לקבל במתנה אביזר מחדש בדים מתוצרת Tefal מדגם JB1011E0 (להלן "ההטבה").


10. אופן קבלת ומימוש ההטבות:

האחריות:

10.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח ליצור קשר עם ניופאן במייל: [email protected] למלא את פרטיו המלאים בצירוף חשבונית הרכישה, וזאת בתוך 5 ימים ממועד רכישת המוצר המזכה.

10.2. יובהר כי תעודת אחריות לשנתיים נוספות תשלח ללקוח תוך 21 ימי עסקים ממועד אישורה של ניופאן על קבלת הודעת מימוש ההטבה מהלקוח באמצעות המייל האלקטרוני.

10.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


ההטבה

10.4. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il , להיכנס ללשונית מימוש הטבות ולמלא את פרטיו המלאים כגון שם מלא כתובת מגורים ומספר טלפון, וזאת בתוך 10 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה.
10.5. לאחר השלמת האמור בסעיף 10.4 על ידי הלקוח ולאחר שישלח ללקוח אישור במייל חוזר בדבר השלמת התהליך, תשלח ניופאן את ההטבה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן
10.6. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


1. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת הזכאות להטבה זו כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות באתר ניופאן https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, מאשר הלקוח כי קרא את תנאי ההטבה ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן ו/או קבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו יעביר ו/או ינגיש הלקוח לקבלן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

2. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר ו/או משווקים שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

3. ביטול עסקת רכישת מוצר מזכה- לקוח שביטל עסקה לרכישת מוצר מזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרתו לניופאן, ישיב את ההטבה במעמד השבת המוצר המזכה שקיבל במסגרת המבצע, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

4. החלפת או שינוי מוצר מזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מבין "המוצרים המזכים" המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, כאמור בסעיף 9 לעיל.

5. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

6. אין כפל מבצעים.

7. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

8. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

9. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

10. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

11. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

לקוחות יקרים,
הנדון: תקנון מבצע מגהצים טפאל – פסח 2024

במסגרת מבצע "מגהצים טפאל - פסח 2024 (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים כמפורט בסעיף 3 (להלן : "המשווקים המורשים"), אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 5 אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבה כמפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה.

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה בין התאריכים 25.3.24 ועד ליום 28.4.24 כולל , או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

5. המוצרים המשתתפים במבצע הינם מגהצי קיטור מסדרת GV ודגם QT תחת המותג TEFAL אשר יובאו על ידי ניופאן בע"מ , מהדגמים להלן:

דגמי GV+ QT שמשתתפים
QT1510G0
GV9230
GV9550
GV9612
GV-9620EO
GV9720
GV9810
GV9821

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 300 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

7. ההטבות:

לקוח שירכוש לפחות מוצר מזכה אחד בעסקה בודדת, יהא זכאי לשתי ההטבות הבאות:

8. 2 שנות אחריות נוספות למוצר המזכה, בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין, בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר המזכה, אשר יחלו מיד בתום תקופת האחריות של שנה למוצר המזכה על פי דין.
9. לקוח שירכוש את אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי לקבל במתנה אביזר מחדש בדים מתוצרת Tefal מדגם JB1011E0 (להלן "ההטבה").


10. אופן קבלת ומימוש ההטבות:

האחריות:

10.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח ליצור קשר עם ניופאן במייל: [email protected] למלא את פרטיו המלאים בצירוף חשבונית הרכישה, וזאת בתוך 5 ימים ממועד רכישת המוצר המזכה.

10.2. יובהר כי תעודת אחריות לשנתיים נוספות תשלח ללקוח תוך 21 ימי עסקים ממועד אישורה של ניופאן על קבלת הודעת מימוש ההטבה מהלקוח באמצעות המייל האלקטרוני.

10.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


ההטבה

10.4. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il , להיכנס ללשונית מימוש הטבות ולמלא את פרטיו המלאים כגון שם מלא כתובת מגורים ומספר טלפון, וזאת בתוך 10 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה.
10.5. לאחר השלמת האמור בסעיף 10.4 על ידי הלקוח ולאחר שישלח ללקוח אישור במייל חוזר בדבר השלמת התהליך, תשלח ניופאן את ההטבה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן
10.6. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.


1. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת הזכאות להטבה זו כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות באתר ניופאן https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, מאשר הלקוח כי קרא את תנאי ההטבה ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן ו/או קבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו יעביר ו/או ינגיש הלקוח לקבלן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

2. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר ו/או משווקים שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

3. ביטול עסקת רכישת מוצר מזכה- לקוח שביטל עסקה לרכישת מוצר מזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרתו לניופאן, ישיב את ההטבה במעמד השבת המוצר המזכה שקיבל במסגרת המבצע, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

4. החלפת או שינוי מוצר מזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מבין "המוצרים המזכים" המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, כאמור בסעיף 9 לעיל.

5. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

6. אין כפל מבצעים.

7. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

8. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

9. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

10. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

11. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

מפרט המוצר
סוג מוצר מגהצי קיטור
מפרט המוצר
סוג מוצר מגהצי קיטור
גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

כיסוי פטנטי לקרש גיהוץ רחב TEFAL

2511
עמיד בחום גבוה של 150 מעלות \ תכונה זו מאפשרת לנו המשתמשים להניח את המגהץ ישירות על משטח העבודה לזמן ממושך ללא סכנת שריפה או התלקחות | למוצר חסינות אש ברמה גבוה במיוחד | מידה - אורך 120 ס"מ, רוחב 44 ס"מ | כיסוי Tefal עשוי חומרים מיוחדים המאפשרים לחום לחזור חזרה אל הבגד ולכן אין צורך בגיהוץ דו צדדי
₪ 100.00

מתנה בקניית מיקסר KitchenAid מדגמים KSM7580, KSM7591, KSM 175 , KSM 70SHX

קופון - CC0050870010324
4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים 25/3/2024 ועד ליום28/4/2024כולל, או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 15 להלן בתקנון
₪ 0.00