(0)
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש
Filters

מתנה אביזר קוצץ לבלנדר לרוכשים בלנדר MAGIMIX

-אביזר קוצר לקפה, תבלינים, ממרחים, מחיות לתינוקות ועוד. עשוי מזכוכית עמידה להפרשי טמפרטורות. אביזר קוצץ לבלנדר BL10/11 MAGIMIX המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 15.03.2020 ועד ליום 15.4.2020, כולל
מק''ט: מטחנה וקוצץ - 0820MG
מועד אספקה: אספקה עד 14 ימי עסקים
  • *
₪ 0.00

הנדון: תקנון מבצע בלנדר Magimix פסח 2020

במסגרת מבצע "בלנדר Magimix פסח 2020", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, את המוצר המפורט בסעיף 3 (להלן: "המוצר המזכה"), אביזר מטחנה וקוצץ, אביזר שהופך את המוצר המזכה לקוצץ (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע"):

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 15.03.2020 ועד ליום 15.4.2020, כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 9 להלן.

3. המוצרים המשתתפים במבצע הינם בלנדרים מוצרת Magimix המיובאים על ידי ניופאן.

4. מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים במבצע הינו 500 יחידות.

5. אופן קבלת ומימוש ההטבה:

5.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il, להיכנס ללשונית "מימוש הטבה" ולבחור בהטבה שעל פי המבצע תוך 3 ימי עסקים.

5.2. לאחר שהליך הרישום כאמור בסעיף 5.1 לעיל יושלם על ידי הלקוח ולאחר שיתקבל אישור בדבר השלמת ההליך לדוא"ל של הלקוח, תשלח ניופאן את הערכה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח וזאת בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושרו המסמכים על ידי ניופא ותשלום בסך של 49 ₪ בגין דמי המשלוח באתר האינטרנט של ניופאן.

5.3. לקוח המעוניין לאסוף את הערכה באופן עצמאי, רשאי לאסוף את הערכה ממחסני ניופאן ברחוב המדע 1, באשדוד. על הלקוח לתאם את הגעתו מבעוד מועד ולבדוק שהמסמכים אושרו על ידי ניופאן, באמצעות פנייה לניופאן בפרטים המנויים בסעיף זה לעיל.

5.4. למען הסר ספק, ניופאן אינה אחראית לכל עיכוב בקבלת הערכה, הנובע מגורמים שאינם בשליטתה של ניופאן, לרבות אך לא רק, עיכוב שמקרו בדואר ישראל.

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.

6. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה.

7. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

8. אין כפל מבצעים.

9. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

10. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

11. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

12. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

13. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

הנדון: תקנון מבצע בלנדר Magimix פסח 2020

במסגרת מבצע "בלנדר Magimix פסח 2020", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, את המוצר המפורט בסעיף 3 (להלן: "המוצר המזכה"), אביזר מטחנה וקוצץ, אביזר שהופך את המוצר המזכה לקוצץ (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע"):

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 15.03.2020 ועד ליום 15.4.2020, כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 9 להלן.

3. המוצרים המשתתפים במבצע הינם בלנדרים מוצרת Magimix המיובאים על ידי ניופאן.

4. מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים במבצע הינו 500 יחידות.

5. אופן קבלת ומימוש ההטבה:

5.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il, להיכנס ללשונית "מימוש הטבה" ולבחור בהטבה שעל פי המבצע תוך 3 ימי עסקים.

5.2. לאחר שהליך הרישום כאמור בסעיף 5.1 לעיל יושלם על ידי הלקוח ולאחר שיתקבל אישור בדבר השלמת ההליך לדוא"ל של הלקוח, תשלח ניופאן את הערכה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח וזאת בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושרו המסמכים על ידי ניופא ותשלום בסך של 49 ₪ בגין דמי המשלוח באתר האינטרנט של ניופאן.

5.3. לקוח המעוניין לאסוף את הערכה באופן עצמאי, רשאי לאסוף את הערכה ממחסני ניופאן ברחוב המדע 1, באשדוד. על הלקוח לתאם את הגעתו מבעוד מועד ולבדוק שהמסמכים אושרו על ידי ניופאן, באמצעות פנייה לניופאן בפרטים המנויים בסעיף זה לעיל.

5.4. למען הסר ספק, ניופאן אינה אחראית לכל עיכוב בקבלת הערכה, הנובע מגורמים שאינם בשליטתה של ניופאן, לרבות אך לא רק, עיכוב שמקרו בדואר ישראל.

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.

6. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה.

7. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

8. אין כפל מבצעים.

9. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

10. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

11. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

12. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

13. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

הוספת חוות דעת
  • גרוע
  • מעולה