חיפוש
Filters

מבצע חג שבועות אביזר מסחטת הדרים בקניית מיקסר KITCHENAID

₪ 0.00
לא כולל משלוח
אביזר מסחטת הדרים מתנה + 5 שנות אחריות המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים מיום 21.05.2021/05/2020 ועד ליום 31/05/2020, כולל
מק''ט: 08205JE
מועד אספקה: אספקה עד 14 ימי עסקים
 • *

לקוחות יקרים,

הנדון: תקנון מבצע מיקסר KitchenAidשבועות 2020

 

במסגרת מבצע "מיקסר KitchenAidשבועות 2020", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, מיקסר קיצנאייד  המפורטים בסעיף 3 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבות כמפורט בסעיף 5 להלן (להלן: "ההטבות"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

 

1.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים

2.  כל הרוכש מוצר/ים מזכה/ים, כהגדרתו, בתקופת המבצע, כהגדרתה, זכאי לקבלת ההטבה, כהגדרתה, ובכפוף למפורט בסעיף 7

3.  המוצר המשתתף במבצע הינו מיקסרים  מתוצרת KitchenAid, המיובאים  על ידי ניופאן מלבד דגמים K45/KSM45/KSM150 (להלן: "המוצר המזכה ")

4.  המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים 21/05/2020 ועד ליום 31/05/2020, כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 11 להלן

5.  מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני

6. ההטבות תכלולנה את המפורט להלן:

6.1.    אביזר לסחיטת הדרים  מתוצרת KitchenAid  

6.2.    חמש שנות אחריות מלאה נוספות למוצר המזכה ,בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר המזכה

7. אופן קבלת ומימוש ההטבות:

7.1.         על מנת לממש את ההטבות על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il, להיכנס ללשונית "מימוש הטבה" ולבחור בהטבה שעל פי המבצע, זאת בתוך 5 יום ממועד רכישת המוצר המזכה.

7.2.         לאחר שהליך הרישום כאמור בסעיף 7.1 לעיל יושלם על ידי הלקוח ולאחר שיתקבל אישור בדבר השלמת ההליך לדוא"ל של הלקוח, תשלח ניופאן את ההטבות באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן, וזאת בכפוף לתשלום בסך של 49 ₪ בגין דמי המשלוח באמצעות אתר האינטרנט של ניופאן.  

7.3.         לקוח המעוניין לאסוף את ההטבות באופן עצמאי, רשאי לאסוף את ההטבות ממחסני ניופאן ברחוב המדע 1, באשדוד . על הלקוח לתאם את הגעתו מבעוד מועד ולאחר שקיבל אישור השלמת ההליך על ידי ניופאן.

7.4.         למען הסר ספק, ניופאן אינה אחראית לכל עיכוב בקבלת ההטבה, הנובע מגורמים שאינם בשליטתה של ניופאן, לרבות אך לא רק, עיכוב שמקורו בדואר ישראל.

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות.

 1.        המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.
 1.        לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבות ו/או בגין איזה מהן אי מימושן ולא ניתן להחליפן בהטבות אחרות.
 2.   אין כפל מבצעים.
 3.   ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע
 4.    בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 5.  היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 6. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו               1-700-700-983.
 7. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

 

לקוחות יקרים,

הנדון: תקנון מבצע מיקסר KitchenAidשבועות 2020

 

במסגרת מבצע "מיקסר KitchenAidשבועות 2020", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, מיקסר קיצנאייד  המפורטים בסעיף 3 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבות כמפורט בסעיף 5 להלן (להלן: "ההטבות"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

 

1.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים

2.  כל הרוכש מוצר/ים מזכה/ים, כהגדרתו, בתקופת המבצע, כהגדרתה, זכאי לקבלת ההטבה, כהגדרתה, ובכפוף למפורט בסעיף 7

3.  המוצר המשתתף במבצע הינו מיקסרים  מתוצרת KitchenAid, המיובאים  על ידי ניופאן מלבד דגמים K45/KSM45/KSM150 (להלן: "המוצר המזכה ")

4.  המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים 21/05/2020 ועד ליום 31/05/2020, כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 11 להלן

5.  מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני

6. ההטבות תכלולנה את המפורט להלן:

6.1.    אביזר לסחיטת הדרים  מתוצרת KitchenAid  

6.2.    חמש שנות אחריות מלאה נוספות למוצר המזכה ,בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר המזכה

7. אופן קבלת ומימוש ההטבות:

7.1.         על מנת לממש את ההטבות על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il, להיכנס ללשונית "מימוש הטבה" ולבחור בהטבה שעל פי המבצע, זאת בתוך 5 יום ממועד רכישת המוצר המזכה.

7.2.         לאחר שהליך הרישום כאמור בסעיף 7.1 לעיל יושלם על ידי הלקוח ולאחר שיתקבל אישור בדבר השלמת ההליך לדוא"ל של הלקוח, תשלח ניופאן את ההטבות באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן, וזאת בכפוף לתשלום בסך של 49 ₪ בגין דמי המשלוח באמצעות אתר האינטרנט של ניופאן.  

7.3.         לקוח המעוניין לאסוף את ההטבות באופן עצמאי, רשאי לאסוף את ההטבות ממחסני ניופאן ברחוב המדע 1, באשדוד . על הלקוח לתאם את הגעתו מבעוד מועד ולאחר שקיבל אישור השלמת ההליך על ידי ניופאן.

7.4.         למען הסר ספק, ניופאן אינה אחראית לכל עיכוב בקבלת ההטבה, הנובע מגורמים שאינם בשליטתה של ניופאן, לרבות אך לא רק, עיכוב שמקורו בדואר ישראל.

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות.

 1.        המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.
 1.        לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבות ו/או בגין איזה מהן אי מימושן ולא ניתן להחליפן בהטבות אחרות.
 2.   אין כפל מבצעים.
 3.   ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע
 4.    בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 5.  היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 6. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו               1-700-700-983.
 7. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

 

הוספת חוות דעת
 • גרוע
 • מעולה